Agnieten College, ZwartsluisHet verhaal:

Voor dit ontwerp zijn een aantal mogelijke varianten geschetst met in achtneming van de stedenbouwkundige uitgangspunten en door de gemeente gewenste beeldkwaliteit. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een compact bouwvolume waarbij de school om de sporthal heen is gevouwen. Het is het eerste gerealiseerde project dat volledig uitgewerkt is in

Andere projecten

Alle projecten